Dobrodošli!


Zvanična internet prezentacija Udruženja fizioterapeuta Crne Gore. Dobrodošli!

Udruženje fizioterapeuta Crne Gore je dobrovoljna, samostalna, nezavisna, vanstranačka, neprofitna, strukovna organizacija fizioterapeuta Crne Gore. Oblast ostvarivanja ciljeva Udruženja je fizioterapeutska djelatnost u skladu sa ciljevima WCPT (Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju). opširnije...

Najnovije vijesti i članci


Fizioterapeuti u oktobru 2017. u četrnaest javnih zdravstvenih ustanova primijenili 4562 terapijske procedure kod 1267 pacijenata

Na osnovu primljenih podataka, fizioterapeuti su radili sa 1267 pacijenata (499 muškaraca tj 39.4% i 768 žena tj 60.6%) od toga u Domovima zdravlja 815 pacijenata, u Opštim bolnicama u Baru, Beranama i Pljevljima sa 375 pacijenata i u Specijalnoj bolnici u Brezoviku sa 77 pacijenata. Fizioterapeuti su primijenili 4562 terapijske procedure u oktobru mjesecu 2017. godine.